Scenta Scent Marketing Limited

Dir:2F,Building C2,Gaosha Industrial Estate,Zhongyi Village ,Zhongcun Town,Panyu,Guangzhou,511495,Guangdong Province, P.R.China

Tel: 0086-20-22862870/22862872
Fax: 0086-020- 22862887
E-mail: info@scentachina.com