Scenta Scent

Scenta Scent Marketing Limited

Add: 2F,Building C2,Gaosha Industrial Estate,Zhongyi Village,Zhongcun Town,Panyu Guangzhou , Guangdong , 511495 China

Tel: 0086-20-22862870/22862872
Fax: 0086-020-22862887
E-mail: